Thủ tục sang tên xe máy cũ cùng tỉnh chỉ với 3 bước đơn giản

Theo quy định của pháp luật, người dân khi mua, bán, tặng, cho quyền sở hữu xe trong cùng tỉnh hoặc khác tỉnh đều phải bắt buộc thực hiện thủ tục sang tên xe theo quy định. Bài viết này, xelaban sẽ hướng dẫn người dân chi tiết thủ tục sang tên đổi chủ xe máy cùng tỉnh. Mời bạn theo dõi chi tiết.

thủ tục sang tên xe máy cũ cùng tỉnh
Người dân cần đảm bảo thực hiện đúng thủ tục sang tên đổi chủ xe máy cùng tỉnh

Nội dung

Bước 1: Tiến hành khai báo và nộp giấy đăng ký xe, biển số xe

Việc đầu tiên trong thủ tục sang tên xe máy cùng tỉnh sẽ do người chuyển quyền sở hữu xe thực hiện. Kể từ ngày thực hiện làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe cho người khác, trong thời hạn 7 ngày, chủ xe phải trực tiếp nộp giấy chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe. Trong trường hợp không thể trực tiếp nộp, chủ xe phải có giấy ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ thực hiện thay mình.

khai bao khi sang tên xe máy cùng tỉnh
Tiến hành khai báo và nộp giấy đăng ký xe, biển số xe

Kế đến, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký sẽ thu hồi đăng ký xe, biển số xe trên hệ thống đăng ký xe. Chủ xe sẽ được cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe.

Lưu ý: Trường hợp người nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục sang tên ngay thì không phải làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký sang tên xe máy cùng tỉnh

Người nhận chuyển quyền sở hữu xe phải chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm đầy đủ các loại giấy tờ sau:

  • Giấy khai đăng ký xe theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA. Bạn có thể tải mẫu về tại đây.
  • Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe.
  • Giấy tờ lệ phí trước bạ xe.
  • Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe (trường hợp sang tên ngay trong cùng tỉnh sau khi hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu xe thì không cần giấy này).

Người dân cần đảm bảo đầy đủ các giấy tờ kể trên khi thực hiện thủ tục sang tên xe máy cũ cùng tỉnh.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký sang tên xe máy

Người nhận chuyển quyền sở hữu xe tiến hành nộp một bộ hồ sơ đăng ký sang tên xe cho cơ quan Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cơ quan Công an cấp huyện) nơi cư trú để được giải quyết sang tên xe theo thẩm quyền. Cơ quan Công an cấp huyện sau đó sẽ kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy đăng ký xe theo quy định.

thủ tục sang tên đổi chủ xe máy cùng tỉnh
Cơ quan Công an cấp huyện kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy đăng ký xe theo quy định

Một số lưu ý về thủ tục sang tên đổi chủ xe máy cùng tỉnh

Kể từ ngày làm giấy tờ mua bán, cho, tặng, thừa kế xe, trong thời hạn 30 ngày, người mua hoặc bán xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục sang tên, thay đổi đăng ký xe. 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có quyết định điều chuyển, thay đổi địa chỉ hoặc bán, cho, tặng xe, tổ chức, chủ xe phải gửi thông báo theo mẫu đến cơ quan đang quản lý hồ sơ xe đó để theo dõi.

Bài viết vừa hướng dẫn chi tiết về thủ tục sang tên đổi chủ xe máy cùng tỉnh. Hãy đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật khi mua, bán, đổi chủ, sang tên xe máy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *